Love is madness - Pre Wedding

Love is madness - Pre Wedding

Tình yêu là câu chuyện của hai người. 

Có quá nhiều cách để định nghĩa về "true love", thế nhưng một tình yêu đích thực với anh không phải là mình sẽ bên nhau bao lâu, mình có cùng nhau đi đến cuối đời không mà chính là sự tự do. Rằng ở trong một đoạn tình, em có thể tự do là chính em hay không, đó mới điều quan trọng. Em cứ làm những điều em thích, bởi anh yêu chính là yêu con người em và sẽ chẳng có một giới hạn nào trong tình yêu. Em nổi loạn, em thích những điều mới mẻ còn anh sẽ yêu em và yêu cả những điều em thích. Chỉ cần tình yêu đủ lớn, tin tưởng đủ nhiều thì mọi chuyện đều không phải quá lớn. 

 

Bài trước Bài sau